Úprava vody

 

I. Snížení tvrdosti vody: 
-úpravna vody (změkčovač vody), která pomocí katexové náplně změkčuje vodu a brání tak tvorbě usazenin a poškození vybavení.
-změkčení na principu iontové výměny, kdy jsou ionty vápníku a hořčíku ve vodě nahrazovány ionty sodíku
Změkčovací filtry kabinetní, nebo s odděleným provedením, objemově řízený proplach, směšovací armatura pro volbu požadované tvrdosti, pro umístění pro dřez nebo do kotelny na vstup vody do domu

II. Odstranění zápachu, chloru, organických látek
Filtr s náplní aktivního uhlí. Manuální nebo časově řízená automatická regenerace

III. Odstranění železa a manganu
Filtr s aktivní náplní Pyrolusite, Birm, MTM, nebo Greensand (volba média dle kvality vstupní vody a provozních podmínek). Časově řízený automatická regenerace.
Jako příslušenství nabízíme kapkové testery tvrdosti vody.

IV. Odstranění dusičnanů
-změkčení na principu iontové výměny, kdy jsou ionty vápníku a hořčíku ve vodě nahrazovány ionty sodíku
Denitrifikační filtry kabinetní, nebo s odděleným provedením, objemově řízený proplach, směšovací armatura pro optimalizaci kvality výstupní vody s ohledem na koncentraci chloridů, pro umístění pro dřez nebo do kotelny na vstup vody do domu. Při vysokých vstupních hladinách chlorudů možno použít režim duální regenerace NaCl + NaHCO3

V. Snížení tvrdosti vody, železa, manganu, amonných iontů, organických látek
Filtr s náplní Ecomix pro vody s mírným obsahem železa či manganu a současně vyšší tvrdostí, kabinetní nebo oddělené provedení, objemově řízený proplach, směšovací armatura pro volbu požadované tvrdosti, pro umístění pro dřez nebo do kotelny na vstup vody do domu

VI. Odstranění arzenu
Filtr s náplní GFH nebo anexu, volba média dle kvality vstupní vody a provozních podmínek. Manuální nebo časově řízená automatická regenerace

VII. Snížení solnosti vody reverzní osmózou a demineralizací

Rámové nebo kontejnerové jednotky RO s řídicím systémem
průtok permeátu: 0,05 až 50 m3/h
průtok koncentrátu: 0,05 až 12,5 m3/h


VIII. Membránová mikrofiltrace a ultrafiltrace 
Použití:
• Odstranění částic o velikosti 20nm – 1400nm
• výroba pitné vody
• recirkulace vody průmyslové vody (prádelny, myčky aut, apod...)