Úprava vody

I. Snížení tvrdosti vody 

-úpravna vody (změkčovač vody), která pomocí katexové náplně změkčuje vodu a brání tak tvorbě usazenin a poškození vybavení.
-změkčení na principu iontové výměny, kdy jsou ionty vápníku a hořčíku ve vodě nahrazovány ionty sodíku
Změkčovací filtry kabinetní, nebo s odděleným provedením, objemově řízený proplach, směšovací armatura pro volbu požadované tvrdosti, pro umístění pro dřez nebo do kotelny na vstup vody do domu

II. Odstranění zápachu, chloru, organických látek

Filtr s náplní aktivního uhlí. Manuální nebo časově řízená automatická regenerace

III. Odstranění železa a manganu

Filtr s aktivní náplní Pyrolusite, Birm, MTM, nebo Greensand (volba média dle kvality vstupní vody a provozních podmínek). Časově řízený automatická regenerace.

Jako příslušenství nabízíme kapkové testery tvrdosti vody.

IV. Odstranění dusičnanů

-změkčení na principu iontové výměny, kdy jsou ionty vápníku a hořčíku ve vodě nahrazovány ionty sodíku

Denitrifikační filtry kabinetní, nebo s odděleným provedením, objemově řízený proplach, směšovací armatura pro optimalizaci kvality výstupní vody s ohledem na koncentraci chloridů, pro umístění pro dřez nebo do kotelny na vstup vody do domu. Při vysokých vstupních hladinách chlorudů možno použít režim duální regenerace NaCl + NaHCO3

V. Snížení tvrdosti vody, železa, manganu, amonných iontů, organických látek

Filtr s náplní Ecomix pro vody s mírným obsahem železa či manganu a současně vyšší tvrdostí, kabinetní nebo oddělené provedení, objemově řízený proplach, směšovací armatura pro volbu požadované tvrdosti, pro umístění pro dřez nebo do kotelny na vstup vody do domu

VI. Odstranění arzenu

Filtr s náplní GFH nebo anexu, volba média dle kvality vstupní vody a provozních podmínek. Manuální nebo časově řízená automatická regenerace

VII. Snížení solnosti vody reverzní osmózou a demineralizací

Rámové nebo kontejnerové jednotky RO s řídicím systémem
průtok permeátu: 0,05 až 50 m3/h
průtok koncentrátu: 0,05 až 12,5 m3/h

VIII. Membránová mikrofiltrace a ultrafiltrace 

Použití:
• Odstranění částic o velikosti 20nm – 1400nm
• výroba pitné vody
• recirkulace vody průmyslové vody (prádelny, myčky aut, apod...)

IX. Kontejnerová úpravna vody - komplexní řešení

Kontejnerové úpravny vod jsou kompaktním investičně výhodným řešením  umístění úpravny v 6 až 40 stopém kontejneru a o kapacitě  od 1 do 20 m3/h dle požadavku na komplexnost úpravy vody a s ohledem na kvalitu vstupní vody. Standartní řešené obsahuje mechanickou filtraci, desinfekci a sorpci na kativním uhlí. Individuálně je možno zařadit odželeznění, snížení manganu, dusičnanů, amonných iontů, arsenua jimých těžkých kovů, změkčení, demineralizaci apod.  Součástí dodávky je sofistikovaný řídící systém pro plně automatický chod úpravny se vzdáleným přístupem pomocí modemu nebo eternetového připojení.