Rozbor vody

Rozbor vody poskytuje spolehlivé informace o složení vody, přítomnosti nebezpečných látek či bakterií nebo virů. Upozorní, pokud je ve vodě nadbytek či nedostatek různých prvků a je odrazem kvality vody.

Ať už požadujete rozbor vody z čistě informativních důvodů nebo jej potřebujete jako součást kolaudace, my vám s tím pomůžeme.

Kolik stojí rozbor vody?

Rozbory vody pro jednotlivé účely se liší rozsahem, délkou, ale i cenou. Je rozdíl, jestli chcete vědět, jak je na tom voda ve vaší studni, nebo jste-li firma (například restaurace), která vodu využívá k podnikání. V tom případě je rozbor vody povinný a jeho rozsah upravuje zákon. Pro účely kolaudace například postačí krácený rozbor pitné vody.

Rozbory vody pro studny a vrty

Odebíráte-li vodu ze studny, měli byste rozbor vody zajistit jednou za rok. Teprve v případě, že každý rok vychází stejné nebo velmi podobné výsledky, lze tuto dobu prodloužit na 1 rozbor za 2–3 roky.

Kontaktujte nás

Neodkládejte provedení rozboru vody. Včasným zachycením nekvalitní či dokonce závadné vody si můžete ušetřit spoustu starostí v budoucnosti. Ať už z hlediska právního nebo zdravotního.