Dezinfekce

Surová voda může obsahovat různé stupně biologického znečištění a z toho důvodu je třeba ji vyčistit, dezinfikovat. Volba způsobu, jakým lze dosáhnout požadovaných vlastností se odvíjí od výstupních požadavků na kvalitu vody. Pokud má být voda pitná, je rozhodně nezbytné odstranit všechny nežádoucí choroboplodné zárodky a biologická residua.

Dezinfekci vody zabezpečujeme různými způsoby:

  • Dávkováním chemikálií na bazi chloru  (savo, chlornan, chlordioxid)
  • Dávkováním bezchlorové dezinfekce (polyHMG)
  • UV zářením (nízkotlaké UV lampy)
  • Ultrafiltrací 

Ne vždy je pro dezinfekci vhodné použití chemikálií, a to ať z důvodu potřeby vyhnout se zbytečné zátěži pitné vody chemikáliemi, nebo motivem nezatěžovat vodu zápachem či chutí po dezinfekčním přípravku. K dezinfekci vody, která není zatížena zákalem, lze jednoduše využít paprsky ultrafialového záření. UV lampy pro dezinfekci vody dokáží vodu dezinfikovat díky monochromatickému spektru UV záření o vlnové délce 254 nm. Jedná se o ultrafialové záření té části spektra, která eliminuje 99,9 % mikroorganismů tím, že poškozuje nukleové kyseliny a enzymy mikroorganismů a tak jim znemožňuje možnost reprodukce. Dezinfekce vody pomocí UV lampy navíc nezanechává v upravené vodě nepříjemné pachové ani chuťové stopy.

Nízké provozní náklady

Samotné UV záření poskytují lampy se zářivkami, které se velice snadno instalují. Ani jejich následná údržba není nijak náročná. Jejich provoz je prakticky bez obsluhy. Jejich funkci si snadno zkontrolujete. UV lampa je umístěna v kovovém obalu, který brání úniku ultrafialového záření. Instalují se na vstup vody do objektu a voda je tak upravena pro celý areál. Samotné zařízení je bezpečné. Dalším přínosem použití UV lampy je šetrnost k životnímu prostředí a nízké provozní náklady. Použit může být jak v domácnostech, tak bez problémů i ve větším měřítku v průmyslu.

UV lampa pro domácnosti s funkční LED kontrolkou
produkt
Průmyslová UV lampa
produkt
Průmyslová UV lampa pro velké průtoky
produkt
Náhradní díly pro UV lampy
produkt