Rozbor vody pro kolaudaci

Rozbor vody prokáže její kvalitu, složení i případné závady. Tyto parametry je dobré znát, abyste věděli, jak k vodnímu zdroji přistupovat a k čemu tedy vodu z tohoto zdroje užívat. Kromě toho ale rozbor vody nařizuje i zákon, a to ve chvíli, kdy se chystáte stavbu nebo nový vodní zdroj kolaudovat.

Takovýto rozbor vody má přesně dané to, co má obsahovat. Zároveň jsou dány maximální hodnoty jednotlivých zkoumaných částí. Tedy je jasně specifikováno, jaká voda „ještě projde“ a jaká už nikoli. Náš rozbor vody pro potřeby kolaudace je certifikovaný, takže se nemusíte bát, že by byla nějaká zákonem daná část vynechaná. Rozbor vody bude obsahovat vše, co má, aby mohl být použit pro kolaudační účely.

Informace o kvalitě vody

Kolaudační rozbor vody zahrnuje jak fyzikální, tak chemické i mikrobiologické měření. Bude tedy i pro vás (nehledě na požadavky kolaudace) dostačující, co se týče informovanosti o kvalitě vaší vody.

Zjednodušení kolaudačního řízení

Zjednodušte si práci s kolaudačním řízením rozborem vody od nás. Vstřícnost a dobře odvedená práce je naší dobrou vizitkou.