Odstranění železa z vody

Naše firma nabízí kvalitní a profesionální přístup k řešení kvality Vaší vody. Poskytujeme komplexní řešení v oblasti filtrace, čištění vody a její úpravy pro průmysl i osobní spotřebu. Podle rozboru vody vypracujeme návrh na úpravu vody pomocí optimálních technologií. Odželeznění vody se věnujeme patřičně dlouho a díky naší péči dostanete vodu čistou. Vyhnete se tak nepříjemným starostem a technologickým potížím, které přináší usazené železo v potrubí.

Železo rozpuštěné ve vodě po styku se vzduchem reaguje a vznikne tak hydroxid železitý, který vytvoří povlak. Železo může způsobit problémy spojené s bakteriemi a zápachem vody. Železo také zanáší potrubí, vytvořené usazeniny brání průtoku vody do cílových zařízení. Železo se často vyskytuje společně s manganem.

Odželezňovací stanice

Odstranit železo a mangan je nutné například i pro úpravu vody změkčením, kdy zanáší změkčovací pryskyřice a snižuje tak jejich účinnost. Rozpuštěné železo se odstraní katalytickou oxidací s následnou filtrací. Odželezňovací stanice je složena z automatického ventilu, který řídí proces regenerace filtrační jednotky a dále z lahve ze sklolaminátu, naplněné filtrační směsí. Instalace je jednoduchá, stanice se napojí na rozvod vody například pancéřovými hadicemi, odpad z proplachu filtru pak zajišťuje odpadní hadice, která odvádí prací vodu se sraženinami železa. Poskytneme Vám samozřejmě pravidelný servis všech námi instalovaných zařízení.

Železitá voda trápí hlavně majitele studní a vrtů

Na železo ve vodě narazíme nejčastěji v podzemní vodě, ve vodě ve studni, ve vodě z vrtu. Dalším zdrojem železa v systému může být koroze rozvodů, která je nejčastějším druhotným důvodem železa v teplé užitkové vodě. Železo může být usazené v kotli, bojleru, nebo v armatuře. Tím se často zvyšují náklady na provoz těchto zařízení a k jejich kratší životnosti.

Kontaktujte nás

Pokud řešíte problém s odstraněním železa ve vodě, obraťte se s důvěrou na naše pracovníky. Vysvětlí Vám vše potřebné, navrhnou finanční i časový plán prací a Vy se tak můžete těšit na čistou a zdravou vodu z Vašich zdrojů.