Technologie

  • Nabízíme široký výběr systémů pro úpravu a filtraci pitné i technologické vody v širokém spektru použití.
  • Mechanická předfiltrace
  • Separace písku
  • Odstraňování rozpustých i nerozpustných látek z vody /Fe, Mn, As, Ca .../
  • Sítová filtrace manuální/automatická
  • Filtrace a úprava vod chladících věží
  • Tlaková filtrace přes vícevrstvé filtry /písek, aktívní uhlí a další médiá/
  • Sekundární a terciární dočištění pitných a odpadních vod
  • Reverzní osmóza a elektrodeionizace
  • Úpravny pitných a procesních vod /kontejnerové, rámové, dle individuálních potreb klientů/