Technologie

Jedinečná technologie prostorové desinfekce aplikací mlhy (fogování)

AIRSAN-3D - PolyHMG (Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid) je polymerní desinfekční přípravek se širokospektrým účinkem virucidním, baktericidním a fungicidním. Na ošetřených površích přetrvává účinek 7-30 dní. Přípravek neobsahuje chlor ani alkohol.


• Přípravek na rozdíl od alkoholových přípravků netěká, tedy je vhodný pro prostorovou aplikaci mlžením – tzv. „fogováním“, kdy mlha vytvořená v prostoru spolehlivě pokryje veškeré povrchy i těžko prakticky ošetřitelné běžným aerosolovým rozprašovačem.

• Na rozdíl od Ozonu , který desinfikuje především vzduch, AIRSAN-3D vytvoří mikrofilm na površích, které dlouhodobě chrání baktericidním a virucidním účinkem.

• Ve srovnání se savem a jinými chlorovými deriváty AIRSAN-3D  nezapáchá a nepoškozuje předměty a oděvy oxidací

• Aplikován metodou  „fogování“ AIRSAN-3D ošetří  prostor a jeho plochy kompletně a za dobu kratší nežli lokální ošetřování rozprašovačem.

• Na rozdíl od běžných rozprašovačů netvoří viditelné kapky, plochy tedy nejsou mokré.

• Mlha je tvořena mikrokapénkami o velikosti 10-30 mikrometrů

• V aplikované koncentraci není toxický pro oči, kůži ani sliznici

• „Usazení“ mlhy trvá cca 1-2 hodiny , po této době je možný návrat osob do prostoru

• Na rozdíl od alkoholových přípravků které během krátké doby vytěkají, má mikrofiltr vytvořený PHMG přetrvávající účinek po dobu 7-30 dní

• Před aplikací není třeba zakrývat předměty (nemá bělící, korozivní ani jiný škodlivý účinek)

• Účinnost deklarována na základě protokolů akreditované laboratoře

 

 

Technologie Úpravy vody

  • Nabízíme široký výběr systémů pro úpravu a filtraci pitné i technologické vody v širokém spektru použití.
  • Mechanická předfiltrace
  • Separace písku
  • Odstraňování rozpustých i nerozpustných látek z vody /Fe, Mn, As, Ca .../
  • Sítová filtrace manuální/automatická
  • Filtrace a úprava vod chladících věží
  • Tlaková filtrace přes vícevrstvé filtry /písek, aktívní uhlí a další médiá/
  • Sekundární a terciární dočištění pitných a odpadních vod
  • Reverzní osmóza a elektrodeionizace
  • Úpravny pitných a procesních vod /kontejnerové, rámové, dle individuálních potreb klientů/