Odstranění dusičnanů z vody

Voda obvykle obsahuje řadu různých příměsí, které jsou mnohdy nežádoucí. Voda bývá tvrdá, často obsahuje železo anebo dusičnany.

Co způsobují dusičnany ve vodě?

Právě dusičnany jsou součástí takzvaného dusíkového cyklu, který je na zemi velmi důležitý. Z toho důvodu jsou prakticky všude a nejsou pro člověka škodlivé.  Ale díky občasným únikům odpadních vod a zvýšenému hnojení látkami obsahující ledek, se stále více majitelů studní a vrtů potýká se zvýšeným výskytem dusičnanů. Jaká jsou zdravotní rizika? Dusičnany se mohou v zažívacím ústrojí člověka přeměnit na toxické dusitany. Nejnebezpečnější je to pro kojence. Dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobinem, který se transformuje na methemoglobin, a ten již dále není schopen přenášet kyslík.

Nejúčinnějším řešením je použití filtračního zařízení

Dusičnanů se nelze zbavit obyčejným převařením vody. K jejich eliminaci se nejčastěji využívá iontová výměna. Při ní dochází k výměně dusičnanů za chloridy. Stanice, které toto umí, se obvykle instalují na hlavní přívod vody. V menším provedení je lze umístit i k jednotlivým odběrným místům. Zároveň je třeba sledovat i obsah chloridů, kdy při překročení limitního množství, je nutno zvolit jinou metodu odstranění dusičnanů z vody. V tomto případě se využívá služby reverzní osmózy.

U vás doma můžete dusičnany z vody odstranit podobný postupem, jaký se volí pro změkčení vody. Voda protéká přes iontoměničovou náplň, kterou je třeba po vyčerpání kapacity zregenerovat roztokem chloridu sodného. Pro odstranění dusičnanů používáme syntetickou živici. Celý proces kontroluje řídící jednotka, který automaticky vpouští celou stanici do jednotlivých fází regenerace.

Pro lidské tělo však není nutné snižovat obsah dusičnanů na nulovou hodnotu, a proto se přidává takzvaný bypass. Ten zajišťuje regulovatelný obtok a část surové vody tak může být smíšena s vodou upravenou tak aby dusičnany byly udržovány v hygienickém limitu.

Kontaktujte nás

Vypracujeme individuálně ucelený návrh technologie pro správnou úpravu vody. Pokud navrhujeme stanici pro rodinný dům, kde není obsah dusičnanů příliš vysoký a konečný objem filtrační náplně nedosáhne 30 litrů, lze sestavit kompaktní stanici.