Odstranění mechanických nečistot z vody

Všichni si přejeme mít čistou vodu pro osvěžení sebe i například své zahrádky. Častokrát se však stane, že voda nevykazuje kvalitu, kterou bychom očekávali. Hlína, písek, kal, rez – často se vyskytující mechanické nečistoty ve vodě v případě, že se voda čerpá z vrtu či studny anebo prochází starším potrubím, ze kterého se usazené nečistoty uvolňují.

Jak odstranit mechanické nečistoty z vody

Odstranění mechanických nečistot z vody není náročný proces. Vše obvykle vyřeší filtr na vodu s vhodnou filtrační vložkou. Pro zachycení hrubších nečistot se používají sítové filtry nebo diskové filtry s porozitou 50 - 200 mikrometrů. Pro odstranění jemných nečistot typu zákalu je třeba použít jemnější filtraci pomocí tzv. svíčkových filtrů o porozitě 0,1 až 20 mikrometrů. Protékající voda skrze vložku s otvory v řádech mikronů účinně zachytí většinu mechanických nečistot. Po čase se tyto vložky zanesou, takže je nutná jejich výměna. Absence účinné filtrace způsobit zanesení a zhoršenou funkci potrubí a spotřebičů, kterými voda protéká. Může dojít k nahromadění nečistot a také bakteriální kontaminaci celého systému rozvodu vody, která nese s sebou zdravotní rizika.

Na trhu je možno pořídit také samoproplachovací, tzv. automatické mechanické filtry, které nevyužívají jednorázových filtračních vložek, namísto toho se filtrační plocha pravidelně čistí zpětným proplachem automaticky a to buď v závislosti na protečeném objemu, míře znečištění filtrační vložky, anebo prostě dle zvoleného časového intervalu. Nemusíte tak myslet na včasnou výměnu vložek, automatický systém čistí filtr za Vás. Po vyčištění mechanických nečistot je možno vodu dočistit přes filtr s náplní aktivního uhlí, které dále odstraní přebytečný chlór, pesticidy, herbicidy, zápach a upraví chuť. Vaše voda tak bude čistá, chutná a bez zápachu.

Kontaktujte nás

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Mít čistou vodu je zcela zásadní. Poradíme vám, jak jí získat a zároveň si její kvalitu udržet.