Dechlorace a odstranění organických látek

Pitná voda, voda, která vytéká z kohoutku, by měla být zdravotně jakkoliv nezávadná. Často se však stává, že v závislosti na zdroji bývají ve vodě zbytky chloru a jeho sloučenin po provedené dezinfekci, organické látky, stopy těžkých kovů apod. Výsledkem pak bývá pachuť vody. Organické látky, zbytkový chlor a dále také materiál potrubí, kterým voda protéká, než doteče do místa spotřeby, totiž významně ovlivňuje chuť vody, barvu, zápach. Vše z vody však odstraní filtr na vodu s aktivním uhlím.

Kártridžové filtry

Jedním z malých zařízení, které dokonale pročistí vodu je kartridžový filtr s náplní aktivního uhlí. Tento dokonale odstraní z vody chlor, stopy těžkých kovů, organické látky, upraví chuť a odstraní zápach. Jeho velikost umožňuje instalaci přímo na přívod studené vody k baterii, ať v kuchyni, nebo v koupelně. Filtr tak upraví veškerou studenou vodu. U teplé vody v koupelně je lepší využít sprchového filtru.

Poddřezové filtry

Speciální filtry, které najdou uplatnění, jak už název sám napovídá, pod dřezem. Filtr je možno připojit buď přímo před vodovodní kuchyňskou baterii, nebo na obtok a zvláštní baterii se samostatným bočním kohoutkem, díky kterému se dostanete k vodě určené pouze ke konzumaci.

Automatické filtry

Tyto filtry s aktivním uhlím se využívají především na vstupu do objektu a v případě vyšším nároku na objem upravené vody, nebo v případě, že je voda vice znečištěna. Automatické filtry jsou však určené také pro dechloraci vody. Pro případnou potřebu následné hygienizace vody je automatický filtr instalován s postchlorací nebo s UV zářičem. Vybrané zařízení se nachází za filtrem, případně lze malé množství chlorované vody nechat v obtoku.

Vodu vám pomůže vyčistit Hydrofilter

Jsme specializovaná společnost, která poskytuje komplexní řešení v oblasti filtrace, čištění vody a úpravy vody. Pro jakýkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat.