Sítové filtry

 

 

Sítové filtry manuální
 • Sítové filtry s oplachovatelnou vložkou
 • kategorie dle tvaru
  • Přímé
  • Y - filtry
  • T - filtry
 • vložka obvykle o porozitě 50 až 500 µm

 • transparentní nebo neprůhledné tělo

 

Aqua NET inline filtr
produkt
Azud Modular 100 Screen PP 8 bar
produkt
Azud Modular 300 Screen
produkt
Hidroten Y filtr PP 10-12 bar
produkt
Sítový filtr Y PVC-U 16 bar transparentní
produkt
Y filtr Hidroten PVC-U 16 bar
produkt
Kamenný T filtr Hidroten
produkt
Sítové filtry odkalovací

Popis funkce:
Filtry odkalované, kdy dojde k oplachu nečistot zachycených na zevní straně síta proudem vody a odvedením ven z filtru po manuálním otevření odkalovacího ventilu
Průtoky do 15m3/h.

Filtr AP Easy / AP Easy HT
produkt
Filtr AP IND
produkt
Filtr MEC
produkt
Filtr Simple / Simple H
produkt
Sítový filtr Azud Helix Screen
produkt
Sítový filtr Azud Modular Screen
produkt
Sítové filtry poloautomatické se zpětným proplache
 • Sáním

Popis funkce:
Filtr podtlakově čištěný - odsávaný manuálním otáčením kliky na rotoru a otevřením odkalovacího ventilu - typy:  SPIRAL CLEAN, POWER MF

 • Tlakovým prostřikem

Popis funkce:
Filtrační síto filtruje zvenku dovnitř. Otočením ovládacíko kolečka o 270° po směru hodin se síto propláchne předfiltrovanou vodou, která je pod tlakem přivedena rotačními tryskami na vnitřní stranu síta a propláchne zevně zachycené nečistoty směrem ven. Po 30 až 60 vteřinách se kolečkem otočí do původní polohy, čímž se proplach zastaví - typy: EASY , EASY MAX

Filtr Spiral Clean
produkt
Filtr Easy
produkt
Filtr Easy MAX
produkt
Filtr Power MF
produkt
Sítové filtry automatické se zpětným proplachem
 • sáním - typ Azud Luxon

a. Filtry s hydraulickým pohonem

typ Azud Luxon LCA, LFH/MFH

Surová voda přitéká přes předfitlr hrubých nečistot 5mm, přes který se dostane dovnitřního prostoru hlavního síta a filtruje se směrem ven. Nečistoty , zachycené z vnitřní strany válce jsou pak odsáty - propláchnuty vodou proudící do sacích kolektorů na středové hřídeli. Sání se spustí tak, že řídicí jednotka otevře solenoidový ventil, vypouštějící vodu s hydraulické komory ve vrcholu filtru. Tím se sníží tlak v komoře a převáží tlak uvnitř filtru, který působí tlakem pohyb středové trubky šroubovitým způsobem vzhůru, přižemž se otevře drenážní ventil, který komunikuje se středovou osovou trubkou, která komunikuje se sacími kolektory. Rozdílem tlaku uvnitř filtru a na drenážním výstupu začne voda proudit do sacích kolektorů a dále do drenáže, přičemž tento proud vody způsobí odsátí nečistot, zachycených v sítu.

               Automatický sítový filtr AZUD (demonstrační video)

b. Filtry s elektro-hydraulickým pohonem

 

Ocelové s epoxy nátěrem:       typ Azud Luxon LBD, LXE, LPF

Nerezové:                                      typ Sati Aquajet, Rotor, VTO, Turbonet

 

Filtr pracuje na podobném principu jako v případě hydraulického pohonu s tím rozdílem, že energií rotující kolektory není tlak uvnitř filtru, ale elektromotor nasazený na vrchol osy.

                  

  

 • tlakovým prostřikem 

  typ  EASY A, EASY MAX A

Filtrační síto filtruje zvenku dovnitř. V nastaveném časovém intervalu se síto propláchne předfiltrovanou vodou, která je pod tlakem přivedena rotačními tryskami na vnitřní stranu síta a propláchne zevně zachycené nečistoty směrem ven. Proplach trvá přibližně 60 vteřin.

 

 

 

Azud Luxon LCA
produkt
Azud Luxon LFH
produkt
Azud Luxon LDB
produkt
Azud Luxon LXE
produkt
Filtr Easy A
produkt
Filtr Easy MAX A
produkt
Azud LPF
produkt