Diskové filtry

                                       

  Manuální                                             Poloautomatické                               Automatické

Diskové neboli lamelové filtry se využijí s výhodou pro filtraci kapalin s obsahem nečistot, kdy kromě písku je výskyt organických nečistot, řas, vláken, papíru, špon apod., které se vymývají špatně například ze sítového filtru. Snadná čistitelnost diskového filtru spočívá v struktuře filtračního rozhraní. Filtrační plocha se skládá ze stovek plochých lamel z polypropylenu nebo polyetylenu, které se dají pro vyčištění oddělit, a tak vymýt i prostory mezi nimi. Lamely jsou na styčných plochách vroubkované a hloubka vroubku definuje filtrační jemnost.

Funkce diskových filtrů Azud Helix je založena na separaci nečistot na bariéře složené ze sloupce plochých disků se strukturou, určující filtrační stupeň. Výhodou diskových filtrů Azud Helix ve srovnání se sítovými je efektivita čištění při zanesení, daná jedinečným principem kompozice filtrační plochy, která umožňuje snadný proplach i od nečistot povahy papíru, vláken, pilin, špon, řas a jiných organických nečistot, pro které je použití sítových filtrů méně vhodné. Filtrační bariéra, sestavená ze sloupce disků, se při zanesení jednoduše propláchne tlakovou vodou. V případě potřeby, například silném zanesení  železem, organickými nečistotami apod.,  je možno disky z filtru vyjmout, vložit do nádoby s kyselinou čí zásadou, a nečistoty takto chemicky odstranit.

Charaktreristika:

 • Filtry mohou být manuálně čištěné, s poloautomatickým nebo automatickým proplachem.

 • Porozita disků (µm): 5-10-20-50-100-130-200-400-600

 • automatický proplach dle tlakové ztráty a časového intervalu

 • V případě použití alespoň dvou filtračních modulů kontinuální fitlrace i během praní

 • Způsob proplachu  
  • vlastní vyčištěnou vodou
  • externí pracéí vodou
  • voda-vzduch
 • Krátká doba proplachu (15-40 sec)  a nízká spotřeba vody na  proplach filtru  ( 20-60 l dle velikosti filtru a způsobu proplachu)

 • Atest na pitnou vodu dle  vyhlášky 409/2005 sb.

 • Materiálové provedení 
  • Polyamid (PA) -  max 10 bar, pH 4-11, obsah volného chloru max 0,5 mg/l
  • Polypropylen(PP) - max 6 bar, pH 0-14, obsah volného chloru 5 mg/l