Filtry s náplní písku, antracitu, skla, zeolitu

Pískové  filtry vhodné pro filtraci pitné vody v domácnostech i v průmyslu, vysoce kvalitně poslouží i k filtraci bazénové vody.

Jedná se o klasickou metodu separování velmi jemných mechanických nečistot z vody. Podstatou je zachycování částic v mezerách mezi zrny písku po celém objemu filtračního média. Výhodou pískového filtru je jednoduchá regenerace pískové vrstvy (zpětný proplach) a v případě její výměny nízké pořizovací náklady. Dúležitým parametrem je nenáročnost na spotřebu el. energie, údržbu i montáž.

V nabídce máme kompletní funkční filtrační jednotky a komponenty pro filtry tlakové řady 10 bar, materiál nerez nebo ovíjené (polyester vyztužený skelným vláknem).

Náplň křemičitý písek, antracit, filtrační sklo nebo zeolit ( Turbidex, Filter AG Plus).

Proplach manuální nebo automatický  s elektronickou řídicí jednotkou dle času nebo času a tlakové ztráty.

'Pískový filtr s manuální regenerací se používá mechanické filtraci vody s cílem odstranit zákal. Při větším znečištění vstupní vody se obvykle před pískový fitlr předřazuje diskový fitlr 130-200 micron pro zachycení hrubých nečisot.
Zařízení se skládá z jedné nebo více sklolaminátových filtračních nádob s výstelkou PE, automatického nebo manuálního ventilu por řízení regenerace , horní trysky, spodní trysky .
Filtrační náplň tvoří typicky 3 frakce křemičitého písku o zrnitosti 0,4 – 2mm.

Manuální pískové filtry

Manuální pákový ventil , je ruční mechanická jednotka pákového typu. Po otočení páky do příslušné polohy dochází přepnutí do požadovaného režimu - filtrace -  zpětný proplach - zafiltrování. 

Automatické pískové filtry

 Elektronická řídící jednotka  je plně automatická jednotka, která sama ovládá dobu a délku proplachu dle předem nastavených hodnot. 'JEdnotka je buď umístěna na fitlrační nádobě, nebo formou boční instalace, v případě ovládání baterií zavíracích ventilů

                PF 36 inch               

Manuální                              Automatický       

Filtr s náplní písku
produkt
Filtr s náplní antracitu
produkt
Filtry s náplní filtračního skla a zeolitu
produkt