Diskové / lamelové filtry - manuální odkalovací

Diskové / lamelové filtry - manuální odkalovací (typ Y, typ Helix)

  • Filtry s proplachovatelnými vložkami o porozitě 5, 10,20, 50, 100, 130, 200, 400 µm
  • Max tlak 10 bar, pH 4-11, teplota do 60°C
  • Filtrační plocha Y filtry: 50- 150-500- 900
  • Filtrační plocha Helix filtry: 1200 – 1700 - 3400 cm2
  • Připojení ¾“ –až 4“, nominální průtok do 100m3/h
  • Při filtraci anorganických částic se u Helix filtrů uplatňuje separační efekt hydrocyklonu (částice typu křemičitého písku nad 70 µm
  • Filtr lze během filtrace odkalovat a odpouštět průběžně zachycené nečitoty
  • Při zapojení s trojcestými ventily lze Helix filtr zpětně proplachovat
  • Rozebrání filtru je jednoduché, otevřením jedné svěrací spony nebo závitu filtrační vložky s dlouhodobou životností, bez provozních nákladů na výměny po zanesení

 

Filtr Helix 2' nebo 3'
produkt
Filtr Helix 4'
produkt
Azud Modular 100 (Y - filtr)
produkt
Azud AGL
produkt
Filtr Y EKO D 2'
produkt