Sítové filtry

Sítové filtry na vodu jsou nejčastěji prvním filtračním stupněm pro čištění vody od mechanických nečistot. Využívají se pro povrchové a podzemní vody, ale i pro vodu průmyslovou nebo pitnou. Filtry mohou být vybaveny mechanikou pro automatický nebo poloautomatický zpětný proplach.

Efektivní řešení pro filtraci nerozpustných látek z vody 

U podzemních a povrchových vod filtrují především hrubé nečistoty, jako jsou pyly, listí, řasy, písek a také hrubší kaly a podobně. U domácích a průmyslových okruhů pak mají za úkol odstranit různé nerozpustné nečistoty, které vznikají například srážením nebo korozí materiálu při provozu chladících a jiných okruhů.

Zvolený typ filtru dokáže z vody mechanicky odstranit takové částice, které jsou větší než světlost jeho průlin. Tyto filtry tedy fungují na principu síta. V případě automatického sítového filtru jsou zachycené nečistoty odstraňovány automaticky procesem zpětného proplachu, a to na základě časového intervalu nebo na principu tlakové ztráty. Odpadní voda z praní filtru jde do kanalizace, a to bez přerušení dodávky filtrované vody. V případě poloautomatického sítového filtru provede obsluha otáčením kliky pro provedení zpětného proplachu.

Sítové filtry mají mnoho výhod

Výhoda sítových filtrů spočívá především ve schopnosti kontinuální filtrace. To znamená, že provoz není během proplachu filtru přerušen. Navíc disponují velkou filtrační kapacitou a dlouhou životností. Jsou ekonomickým a efektivním řešením pro filtraci látek, které nejsou ve vodě rozpustné. V případě automatických sítových filtrů je jejich spotřeba elektrické energie nízká. Všechny jsou nenáročné na prostor a jejich montáž, provoz i údržba jsou poměrně jednoduché.

Druhy sítových filtrů:

Sítové filtry manuální
 • Sítové filtry s oplachovatelnou vložkou
 • kategorie dle tvaru
  • Přímé
  • Y - filtry
  • T - filtry
 • vložka obvykle o porozitě 50 až 500 µm

 • transparentní nebo neprůhledné tělo

 

Aqua NET inline filtr
produkt
Azud Modular 100 Screen PP 8 bar
produkt
Azud Modular 300 Screen
produkt
Hidroten Y filtr PP 10-12 bar
produkt
Sítový filtr Y PVC-U transparentní
produkt
Y filtr Hidroten PVC-U 16 bar
produkt
Kamenný T filtr Hidroten
produkt
Kamenný filtr 300 ST
produkt
Sítové filtry odkalovací

Popis funkce:
Filtry odkalované, kdy dojde k oplachu nečistot zachycených na zevní straně síta proudem vody a odvedením ven z filtru po manuálním otevření odkalovacího ventilu
Průtoky do 15m3/h.

Filtr AP Easy / AP Easy HT
produkt
Filtr AP IND
produkt
Filtr MEC
produkt
Filtr Simple / Simple H
produkt
Sítový filtr Azud Helix Screen
produkt
Sítový filtr Azud Modular Screen
produkt
Sítové filtry poloautomatické - zpětný proplach
 • Sáním

Popis funkce:
Filtr podtlakově čištěný - odsávaný manuálním otáčením kliky na rotoru a otevřením odkalovacího ventilu - typy:  SPIRAL CLEAN, POWER MF

 • Tlakovým prostřikem

Popis funkce:
Filtrační síto filtruje zvenku dovnitř. Otočením ovládacíko kolečka o 270° po směru hodin se síto propláchne předfiltrovanou vodou, která je pod tlakem přivedena rotačními tryskami na vnitřní stranu síta a propláchne zevně zachycené nečistoty směrem ven. Po 30 až 60 vteřinách se kolečkem otočí do původní polohy, čímž se proplach zastaví - typy: EASY , EASY MAX

Filtr DIDO
produkt
Filtr Spiral Clean
produkt
Filtr Easy
produkt
Filtr Easy MAX
produkt
Filtr Power MF
produkt
Sítové filtry automatické se zpětným proplachem
 • sáním - typ Azud Luxon

a. Filtry s hydraulickým pohonem

typ Azud Luxon LCA, LFH/MFH

Surová voda přitéká přes předfitlr hrubých nečistot 5mm, přes který se dostane dovnitřního prostoru hlavního síta a filtruje se směrem ven. Nečistoty , zachycené z vnitřní strany válce jsou pak odsáty - propláchnuty vodou proudící do sacích kolektorů na středové hřídeli. Sání se spustí tak, že řídicí jednotka otevře solenoidový ventil, vypouštějící vodu s hydraulické komory ve vrcholu filtru. Tím se sníží tlak v komoře a převáží tlak uvnitř filtru, který působí tlakem pohyb středové trubky šroubovitým způsobem vzhůru, přižemž se otevře drenážní ventil, který komunikuje se středovou osovou trubkou, která komunikuje se sacími kolektory. Rozdílem tlaku uvnitř filtru a na drenážním výstupu začne voda proudit do sacích kolektorů a dále do drenáže, přičemž tento proud vody způsobí odsátí nečistot, zachycených v sítu.

               Automatický sítový filtr AZUD (demonstrační video)

b. Filtry s elektro-hydraulickým pohonem

 

Ocelové s epoxy nátěrem:       typ Azud Luxon LBD, LXE, LPF

Nerezové:                                      typ Sati Aquajet, Rotor, VTO, Turbonet

 

Filtr pracuje na podobném principu jako v případě hydraulického pohonu s tím rozdílem, že energií rotující kolektory není tlak uvnitř filtru, ale elektromotor nasazený na vrchol osy.

                 

  

 • tlakovým prostřikem 

  typ  EASY A, EASY MAX A

Filtrační síto filtruje zvenku dovnitř. V nastaveném časovém intervalu se síto propláchne předfiltrovanou vodou, která je pod tlakem přivedena rotačními tryskami na vnitřní stranu síta a propláchne zevně zachycené nečistoty směrem ven. Proplach trvá přibližně 60 vteřin.

 

 

 

Azud Luxon LCA
produkt
Azud Luxon LFH
produkt
Azud Luxon LDB
produkt
Azud Luxon LXE
produkt
Filtr Easy A
produkt
Filtr Easy MAX A
produkt
Azud LPF
produkt