Riziko výskytu dusitanů a dusičnanů ve vodě

  • Úvod
  • Riziko výskytu dusitanů a dusičnanů ve vodě

Díky jejich využívání v zemědělství a taky velkému počtu továren se objevuje riziko výskytu dusičnanů ve vodě. Ty jsou součástí takzvaného dusíkového cyklu, který je na zemi velmi důležitý. Proto jsou prakticky všude a nejsou pro člověka škodlivé. Ale ve větším množství mají dusičnany ve vodě negativní vliv na zdraví. Tam se vyskytují především kvůli občasným únikům odpadních vod a zvýšenému hnojení látkami, které obsahují ledek. A tak se stále více majitelů studní a vrtů potýká s jejich zvýšeným výskytem a musí řešit jak se zbavit dusičnanů ve vodě. Ty se totiž mohou v zažívacím ústrojí člověka přeměnit na toxické dusitany.

Nejnebezpečnější jsou pro kojence

Nejnebezpečnější je jejich výskyt ve vodě pro kojence. Jejich působení se projevuje poruchami vývinu centrální nervové soustavy a zpožděním psychického vývinu nebo duševní zaostalostí. Mohou být příčinou infarktu nebo zvýšeného krevního tlaku. Stejně tak zvyšují riziko nádorových onemocnění trávícího systému a močového měchýře. Bohužel se dusičnanů nelze zbavit obyčejným převařením vody. Takže jak na odstranění dusičnanů z vody?

K jejich eliminaci se nejčastěji využívá iontová výměna, při které dochází k výměně dusičnanů za chloridy. K tomu se obvykle instalují na hlavní přívod vody stanice, které zajišťují takovouto proměnu. V menším provedení je lze umístit i k jednotlivým odběrným místům. Zároveň je ale také třeba sledovat i obsah chloridů. V případě, že by došlo k překročení limitního množství, je nutno zvolit jiný způsob k odstranění dusičnanů z vody. Tím je metoda reverzní osmózy.

Abyste předešli možným zdravotním problému spojeným s používáním vody s dusičnany u vás doma, můžete postupovat podobně, jak by se řešilo změkčení vody. Voda protéká přes iontoměničovou náplň. Ta se v případě vyčerpání kapacity jednoduše zregeneruje roztokem chloridu sodného. Pro odstranění dusičnanů používáme syntetickou živici. Celý proces pak kontroluje řídící jednotka, která se automaticky stará o regeneraci celé stanice.

Pozor ale, pro lidské tělo není vhodný ani nulový obsah dusičnanů ve vodě. A tak doporučujeme přidat ještě takzvaný bypass. Ten zajišťuje regulovatelný obtok a část surové vody směšuje s vodou upravenou.

Kontaktujte nás, pomůžeme vám s úpravou vody

Chcete-li vědět více, ozvěte se. Rádi vám poradíme a vše kolem úpravy vody vyřešíme za vás.