Prostorová desinfekce proti COVID-19

 • Úvod
 • Prostorová desinfekce proti COVID-19

Jedinečná technologie prostorové desinfekce aplikací mlhy (fogování)

Dezinfekce ploch a prostorů bez chlóru a alkoholu

DisiClean AIR - PolyHMG (Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid) je polymerní desinfekční přípravek se širokospektrým účinkem virucidním, baktericidním a fungicidním. Na ošetřených površích přetrvává účinek 7-30 dní. Přípravek neobsahuje chlor ani alkohol.

Výhody:

 • Přípravek na rozdíl od alkoholových přípravků netěká, tedy je vhodný pro prostorovou aplikaci mlžením – tzv. „fogováním“, kdy mlha vytvořená v prostoru spolehlivě pokryje veškeré povrchy i těžko prakticky ošetřitelné běžným aerosolovým rozprašovačem.
 • Na rozdíl od Ozonu , který desinfikuje především vzduch, DisiClean AIR vytvoří mikrofilm na površích, které dlouhodobě chrání baktericidním a virucidním účinkem.
 • Ve srovnání se savem a jinými chlorovými deriváty DisiClean AIR  nezapáchá a nepoškozuje předměty a oděvy oxidací
 • Aplikován metodou  „fogování“ DisiClean AIR ošetří  prostor a jeho plochy kompletně a za dobu kratší nežli lokální ošetřování rozprašovačem.
 • Na rozdíl od běžných rozprašovačů netvoří viditelné kapky, plochy tedy nejsou mokré.
 • Mlha je tvořena mikrokapénkami o velikosti 10-30 mikrometrů
 • V aplikované koncentraci není toxický pro oči, kůži ani sliznici
 • „Usazení“ mlhy trvá cca 1-2 hodiny , po této době je možný návrat osob do prostoru
 • Na rozdíl od alkoholových přípravků které během krátké doby vytěkají, má mikrofiltr vytvořený PHMG přetrvávající účinek po dobu 7-30 dní
 • Před aplikací není třeba zakrývat předměty (nemá bělící, korozivní ani jiný škodlivý účinek)
 • Účinnost deklarována na základě protokolů akreditované laboratoře