Denitrifikační filtry - odstranění dusičnanů

Filtry s náplní bazického anexu v Cl- cyklu pro odstranění nebo snížení obsahu dusičnanů. Regenerace pomocí tabletové NaCl

Filtr jevybaven řídící jednotkou pro automatické provedení regenerace a solankou pro přípravu solného roztoku. Vodu pro přípravu solného roztou připravuje systém automaticky pomocí dopouštění vody do solanky. Údržba spočívá zejména v doplňování regenerační soli.

Objem náplně filtru se volí na základě výpočtu zohledňujícího denní spotřebu vody, požadavek na maximální vteřinový průtok a poýadovaný poměr směšování vstupní a upravené vody.

 Objem soli spotřebované pro regeneraci se volí optimálně sohledem na účel použití

 filtry mohou být

  • jednoduché nebo duplexní (střídavý  provoz, kdy jedna kolona filtruje a druhá regeneruje)
  • s automatickým obtokem neupravené vody během regenerace nebo bez (platí pro jednoduché filtry)

 

 

 

 

objem náplně : 3 l - 2000 l
spotřeba soli pro regeneraci: 200 g / l náplně
Poptat produkt

Poptávka produktu