Prostorová dezinfekce proti COVID-19 jedinečným polymerním přípravkem

  • Úvod
  • Aktuality
  • Prostorová dezinfekce proti COVID-19 jedinečným polymerním přípravkem

Jedinečná technologie prostorové dezinfekce aplikací mlhy (fogování)

DisiClean AIR - PolyHMG (Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid) je polymerní dezinfekční přípravek se širokospektrým účinkem virucidním, baktericidním a fungicidním. Na ošetřeném povrchu přetrvává účinek 7-30 dní. Přípravek neobsahuje chlor ani alkohol.


• Přípravek na rozdíl od alkoholových přípravků netěká, tedy je vhodný pro prostorovou aplikaci mlžením – tzv. „fogováním“, kdy mlha vytvořená v prostoru spolehlivě pokryje veškeré povrchy i těžko prakticky ošetřitelné běžným aerosolovým rozprašovačem.

• Na rozdíl od Ozonu , který dezinfikuje především vzduch, DisiClean AIR vytvoří mikrofilm na površích, které dlouhodobě chrání baktericidním a virucidním účinkem.

• Ve srovnání se savem a jinými chlorovými deriváty DisiClean AIR  nezapáchá a nepoškozuje předměty a oděvy oxidací

• Aplikován metodou  „fogování“ DisiClean AIR ošetří  prostor a jeho plochy kompletně a za dobu kratší nežli lokální ošetřování rozprašovačem.

• Na rozdíl od běžných rozprašovačů netvoří viditelné kapky, plochy tedy nejsou mokré.

• Mlha je tvořena mikrokapénkami o velikosti 10-30 mikrometrů

• V aplikované koncentraci není toxický pro oči, kůži ani sliznici

• „Usazení“ mlhy trvá cca 1-2 hodiny , po této době je možný návrat osob do prostoru

• Na rozdíl od alkoholových přípravků které během krátké doby vytěkají, má mikrofiltr vytvořený PHMG přetrvávající účinek po dobu 7-30 dní

• Před aplikací není třeba zakrývat předměty (nemá bělící, korozivní ani jiný škodlivý účinek)

• Účinnost deklarována na základě protokolů akreditované laboratoře